Video

En aquesta pàgina tenim videos que he vist a You-Tube i tenen un especial interès

Viatge en cabina

El nou Z150 de Stadler

Viatge inaugural de proves del nou Z150 al 2013

Reportatge de France 3 sobre el futur del tren groc

Un video en català

Tren groc en el programa Aiguillages

Català