Video

En aquesta pàgina tenim videos que he vist a You-Tube i tenen un especial interès

El nou Z150 de Stadler

Viatge inaugural de proves del nou Z150 al 2013

Tren groc en el programa Aiguillages

Català

Temps a Bourg-Madame

Temps a Mont-Louis

Temps a Oleta