Tram de la Guingueta d'Ix a Latour de Carol

La línia de Cerdanya ja s'havia oberta al trànsit i en aquells moments l'incansable Jules Lax dedica tots els seus esforços en la Companyia de MIDI a realitzar les obres necessàries per enllaçar el transpirinenc que vé de Tolosa fins Latour de Carol, lloc d'encontre amb la línia del transpirinenc espanyol que arriba des de Barcelona.

Des del 1912, just desprès de l'obertura de la línia de Cerdanya ja s'estava treballant en el tram de perllongació fins Latour de Carol, de moment només en estudis tècnics.

El 3 d'abril de 1915 es presenta al Ministeri de Treballs públics un avant-projecte pel tran entre La Guingueta d'Ix i Latour de Carol, i una setmana més tard, el 12, el Ministeri pren la decissió d'adquisició dels terrenys per l'explanació de la via. Aquest tran estava pressupostat en 2.100.000 francs i interessava particularment als militars, ja que era fronterera amb Espanya.

Estación de Latour de CarolLa fase d'adquisició dels terrenys va durar moltíssim, fins el 1923, i encara que el 4 de setembre de 1922, fets els plecs de condicions i l'exposició pública, es procedeix a la concessió definitiva.

L'estació de Latour de Carol s'acava el 1925, donant per finalitzats els treballs entre la Guingueta d'Ix i Latour de Carol en la primavera de l'any 1927.

El dia triat per l'inauguració del nou tram va ser el 6 d'agost de 1927 amb un comboi especial que va sortir de l'estació de la Guingueta d'Ix a les 11,27 hores, i que serà aclamat a Ur i Enveig. Apart del personal propi de la Companyia de MIDI no es va invitar a cap personalitat, i es va fer una petita recepció a Latour de Carol per l'event.

El l'endemà, 7 d'agost de 1927 el tren groc va fer amb normalitat el trajecte des de Vilafranca de Conflent fins Latour de Carol amb un tren de passatgers, donant per començat el servei regular.

El tren groc va ser el primer que va arribar a les planes de Latour de Carol-Enveitg, abans inclús que el transpirinenc francès.


 

Català

Temps a Bourg-Madame

Temps a Mont-Louis

Temps a Oleta