Viaducte de Séjourné

fotos: 
Català

És el viaducte més llarg de la línia de la Cerdanya. El projecte va ser dirigit per l'enginyer Paul Séjourné, i l'execució va ser realitzada per l'enginyer de ponts i camins sr. Lanusse. L'exemplaritat en aquest viaducte es l'originalitat de la solució adoptada per franquejar, mitjançant un sol pont, a la vegada el riu profund i estret i el conjunt de la vall. Per fer això el viaducte va ser concebut amb dos pisos, el pis inferior només serveix per franquejar el riu mentre el pis superior serveix per franquejar tota la vall.


La part inferior del viaducte està formada per un arc ogival de 30 metres d'obertura i 18 metres d'altura. Aquest arc descansa directament sobre la roca del llit del riu, que encara té uns altres 17 metres d'altura. Això vol dir que la part superior de l'arc està a 35 metres sobre el nivell de les aigües del riu.


El pis superior està dividit en tres parts diferenciades, dos viaductes d'aproximació, un a cada costat de la vall i un viaducte central que reposa sobre el pis inferior. La originalitat del pont resideix en que sobre la volta de l'arc inferior descansa un pilar de 25 metres d'altura del qual surten als seus costats arcs de 17 metres d'obertura, que reposen sobre altres dos pilars que descansen directament sobre el llit rocós del riu, on neix l'arc del pis inferior. Altres dos arcs iguals a cada costat completen la part central del pont.


Els arcs dels viaductes d'aproximació són de 9 metres d'obertura, dos al sud i deu al nord, permetent a més passar per sobre la nacional RN-116.


Ornamentalment els dos pisos centrals del viaducte estan diferenciats, ja que s'han alleugerat d'aquesta part amb forats, els quatre primers en el pis inferior en forma de pont de 5 metres d'obertura i en els pilars superiors, entre els arcs principals s'han afegit tres obertures amb arcs de 9, 11 i 7,88 metres.


S'ha de precisar que el viaducte, de 226,70 metres de llarg, per 65 metres d'altura sobre el riu, te una rampa constant de 60 mm/m.


Per reduir les despeses al mínim les piles i els timpans tenen més gruix a la base que a la part superior, i l'anivellació de l'estructura es va reduir a una amplada de 2,50 metres en altura, mentre que a la base de la planta superior l'amplada és de 4,16 metres i de 6,75 metres al naixement de l'arc inferior ogival. Per arribar a l'ample normal es va posar una llosa de formigó armat (nou a l'època) amb un sobre-ample per cada costat per tenir una protecció reglamentària amb una barana. En total un ample de 4,30 metres. El preu per metre lineal va pujar a 2510 francs de l'època i la totalitat del pont per 991.030 francs.


El conjunt del pont Séjourné, a més de la seva aparença original i agosarada a la vegada que dona impressió de lleugeresa i robustesa. La lleugeresa es deguda a la presència de l'ogiva inferior, al robustesa als magnífics granits que han servit per contruir el pont.


Viaducto de Sejourné, foto de Thierry Llansades


 Ubicació:Ver mapa més gran 


 

Temps a Bourg-Madame

Temps a Mont-Louis

Temps a Oleta