Alimentació elèctrica

Electrificación del tipo nuevoDe principi es va tenir l'intenció de provar amb la tracció elèctrica trifàsica, però havia un seriós inconvenient, els encreuaments a les agulles dels cables de corrent no massa ben resolt a principis del segle passat, y els plans que tenien de fer arribar el transpirinenc a les proximitats de La Guingueta d'Ix on s'instal·laria una estació internacional, van fer prendre la decissió als responsables dels ferrocarrils del MIDI d'utilitzar corrent altern monofàsic amb una tensió de 850 volts, amb un tercer carril conductor d'alimentació.

La central no podia alimentar directament els 57 quilòmetres de la línia, que hauria de ser partida en secciones d'uns 12 quilòmetres per limitar les caigudes de tensió. La central hidroelèctrica produiria el corrent trifàsic d'alta tensió a 20.000 volts, situada en una posició central de tal manera que podría fer arribar el corrent als dos extrems de la línia. Per això es distribuirien cert nombre de sots-estacions que convertirien el corrent trifàsit de 20.000 volts a monofàsic de 850 volts.

Es volia que almenys pogués admetre 3 trens de 120 tones en línia, el que faria fixar les potències sol·licitades en:

- central hidroelèctrica: 3000 kW, per la qual cosa es farien 4 grups de generació de 1.000 kW, mantenint-hi un de reserva.

- sots-estacions: dos grups de commutació de 850 kW cadascu, un d'ells també de reserva.


Plantejament:

S'havia de buscar un lloc central per a la distribució de l'electricitat, que va quedar establert a Fontpedrosa, en la anomenada fàbrica de la Cassagne.

En el lloc no hi havia caudal d'aigua suficient durant tot l'any per poder aprovisionar d'aigua la central hicroelèctrica, per aquest motiu es va pensar en recollir-la al mateix riu, pero més amunt, i per això es va decidir un aprovisionament d'aigua a uns 12 quilòmetres de la central.

El mètode de transport de l'aigua cap a la central hidroelèctrica seria un complex entramat de canals i tubs de conducció forçada, caient en diferents llocs de nivell per a la producció d'electricitat.

Esquema hidráulico

 


Obtindrá més informació sobre l'electrificació en els apartats següents:

La presa de Bulloses

Canal de conducció d'aigua i conductes forçats

La fàbrica de la Cassagne i línia d'alta tensió

Sots-estacions

Carril de contacte


 

Català

Temps a Bourg-Madame

Temps a Mont-Louis

Temps a Oleta