Canals de conducció d'aigua i conductes forçats

El complex hidroelèctric de la vall del Tet

Per a la comprensió global del complex hidroelèctric de la vall del riu Tet el millor és donar uns números:

- 21 preses d'aigua per a 15 centrals hidroelèctriques:

- 13 preses d'aigües i 8 centrals controlades per la S.H.E.M.1

- 1 presa d'aigua i una central controlada per la E.D.F.2

- 7 preses d'aigua i 6 centrals controlades per societats o particulars.

- 63 kilòmetres de cursos d'aigua dels quals una part del cabdal es separa i no passa per la llera del riu.

- Un conjunt de 4 centrals funcionen per recuperació de les aigües d'escapament de la central immediatament superior, creant un sector apart de més de 16 kilòmetres d'una sola peça.


Instal·lacions hidroelèctriques

Instal·lació

Gerent

Presa d'aigua

Curs fluvial

Salt d'Aveillans SHEM La Bollosa riu Tet
Salt de Casanya SHEM La Salita riu Tet
Rialet (o Rouze) torrent de Rialet
Salt de Riberola SHEM Sola del Poum Riberola o torrent de la Valleta
Salt de Fontpedrosa SHEM Paillat riu Tet
Riberole basse Riberola o torrent de la Valleta
Salt de Toès SHEM Fontpedrosa riu Tet
Sourde torrent de la Sourde
Baret torrent de Baret
Carança rio Carança
Salt d'Oleta SHEM Toès riu Tet
Salt de Joncet SHEM Joncet riu Tet
Salt de Mas de Lastourg SHEM Serdinyà riu Tet
Salt de Vilafranca EDF Vilafranca riu Tet
Salt de Riubanys-Ria Privat Riubanys riu Tet
Salt del canal de Nyer Privat Mantet Mantet o riu Ressac
Salt de Py Privat Py riu Rotja
Salt de Laranal Privat Rotja riu Rotja
Salt de Montilla Privat Bac des Gourgs riu Nohèdes
Salt de Mosset Privat Castellane riu Castellane
Entounedou torrente d'Entonedou

1) SHEM = Société Hydroélectrique du Midi

2) EDF = Électricité de France


Ubicació:


Enllaços:

Hydroelectricité de la vallée de la Têt

Synthèse hidrogéologique de la vallée de la Têt


 

Català