La central de la Casanya i la línia d'Alta Tensió

La central de la Casanya

Construida entre 1908 i 1909, l'edifici principal de la central es troba al bord del riu Tet, al costat del poblat de La Casanya, a 24 kilòmetres de Vilafranca i a una centena de metres per sobre de la via del tren. Comprenia 4 grups electrogeneradors, constituits cadascú per una turbina hidràulica del tipus Pelton de 1500 ch, central de La Casanyauna dinamo i un transformador, i alimentava la via amb 850 volts a la secció més propera i corrent trifàsica de 20.000 V/ 25 Hz a les cinc sotsestacions repartides al llarg de la línia.

En 1938 la S.N.C.F. va decidir unificar el transport elèctric de força a una frequència industrial de 50 Hz, per la qual cosa la xarxa elèctrica de la vall del Tet es podrà connectar a la xarxa nacional d'energia elèctrica.

Per aquest motiu es van modificar les centrals de La Casanya i Fontpedrosa (destinada a l'alimentació de la línia de via normal de Perpignan a Vilafranca de Conflent. L'equipació comprèn dues turbines Pelton de 7250 ch, girant a 750 revolucions per minut, dos alternadors de 6000 kVA de corrent trifàsica i tres transformadors de 6000 kVA per 5/20/60 kVA. La producció anual és de 38 millons de kW/h.

En 1968 es va començar a modernitzar la central perquè funcionés en mode comandat a distància. La Casanya va ser la central pilot en tota la vall. Un treball d'aquest abast va necessitar nombroses apropiacions i la modificació dels edificis, esglaonant-se els treballs fins l'any 1970. A partir de llavors la central es troba comandada a distància amb torns de treball del personal encarregat de l'explotació de 3x8.

La línia d'alta tensió

La línia d'alta tensió la va extablir directament l'empresa de ferrocarril. Passa generalment per sota o pel costat dels túnels, pero a vegades la travessa a estat feta mitjançant cables protegits passant sobre la mateixa galeria.

En aquest cas s'havia implantat una cabina de seccionament a l'entrada de cada túnel o pont, que tenia un parallamps i limitadors de tensió.

Als nostres dies aquestes cabines han estat abandonades, i s'ha eemplaçat el cablejat per línia aèria.


Xarxa

 

Català